Cán bộ Sở Tư pháp TP HCM nâng cao nhận thức về Luật BHXH

ngày 22/07/2017

Nhận thức về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) của không ít người dân, tróng đó có cả thành phần cán bộ, công chức thuộc Sở, Ban, Ngành củ các thành phố lớn. Nắm bắt được điều này, sáng 18/7 Sở Tư pháp TP HCM đã mở lớp tập huấn về điểm mới của Luật BHXH.

Trước đó, Ban chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp giao Sở Tư pháp TP (cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP), Liên đoàn Lao động TP, Bảo hiểm xã hội và Sở LĐ-TB&XH TP phổ biến và tuyên truyền các điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, sắp tới Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP sẽ tổ chức các lớp tập huấn các điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (có hiệu lực ngày 1-1-2018) cho cán bộ công đoàn, các sở, ban, ngành đoàn thể, người lao động, người sử dụng lao động trên địa TP. Việc này nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương và bảo hiểm xã hội, đặc biệt là những quy định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công nhân lao động…

(Theo Báo Pháp luật TP HCM)