Chào bán giá thấp, NBB vẫn phải xin gia hạn phát hành

ngày 13/08/2014

 CTCP Năm Bảy Bảy (NBB) vừa được UBCK gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 12/5/2014 đến hết ngày 8/9/2014. Trong thời gian gia hạn, Công ty phải phân phối hết số cổ phiếu đã đăng ký chào bán.

Chào bán giá thấp, NBB vẫn phải xin gia hạn phát hành

NBB chốt danh sách cổ đông mua hơn 17,86 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/CP theo tỷ lệ 2:1 vào ngày 16/6. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 2/7 - 18/7. Thời gian đặt mua từ 2/7 - 29/7. Trong thời gian chuyển nhượng quyền mua, hàng loạt cổ đông nội bộ và cổ đông lớn của NBB đã thông báo chuyển nhượng. Đáng lưu ý, thị giá NBB hiện trên 20.000 đồng/CP. Phát hành ra công chúng chưa xong, năm 2014, NBB dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá trị khoảng 40 - 60 tỷ đồng, phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với giá trị 210 tỷ đồng, nhằm huy động vốn mở rộng đầu tư.

Phong Lan

{fcomment}