Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) được kết nối trở lại với HOSE

ngày 24/03/2015

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có thông báo về vấn đề giao dịch trực tuyến của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC).  

Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) được kết nối trở lại với HOSE

Theo đó, HOSE đã đồng ý cho DNSC được kết nối trực tuyến trở lại với Sở kể từ 13h00 ngày 24/3/2015 do DNSC đã có giải trình và biện pháp khắc phục hợp lý đối với vi phạm quy định giao dịch trực tuyến.

Trước đó, vào đầu giờ sáng ngày 24/3/2015, HOSE đã có thông báo ngắt kết nối giao dịch trực tuyến đối với DNSC bắt đâu từ ngày 24/3/2015 do đã vi phạm quy định giao dịch của thành viên giao dịch trực tuyến.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán