Chuyển xây Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sang trục đường Nhật Tân - Nội Bài

ngày 30/01/2015

Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia chuyển vị trí dự định xây dựng ở Mễ Trì vì không phù hợp, giao thông không thuận tiện sang vị trí mới là nằm trên trục đường Nhật Tân đi sân bay Nội Bài

Chuyển xây Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sang trục đường Nhật Tân - Nội Bài

“Cả nước cần có một Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia hiện đại xứng tầm các nước trong khu vực và quốc tế, khi cần thiết sẽ tổ chức đăng cai hội chợ triển lãm quốc tế. Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia đặt tại Mễ Trì không còn phù hợp vì diện tích nhỏ, giao thông không thuận tiện”.

Đó là ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về vị trí xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia gắn với cổ phần hoá Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Thủ tướng giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội, xác định vị trí mới để xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế trên trục đường Nhật Tân đi sân bay Nội Bài, phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu quý II/2015.

Kinh phí để xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia từ nguồn thu chuyển đổi Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, Trung tâm Văn hoá, du lịch, thương mại tại Mễ Trì, nguồn vốn của Công ty và các nguồn hợp pháp khác.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ có liên quan, xây dựng cơ chế tài chính cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2015.

Về diện tích đất đã bố trí cho Trung tâm triển lãm quốc gia tại Mễ Trì, Thủ tướng giao UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch điều chỉnh quy hoạch để xây dựng trụ sở các Bộ, ngành Trung ương.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán