Cổ đông đòi hủy nghị quyết của CFC

ngày 20/09/2014

 CTCP Tài chính xi măng (CFC) cho rằng, yêu cầu hủy Nghị quyết ĐHCĐ của cổ đông là không có cơ sở, không có căn cứ pháp lý.

Cổ đông đòi hủy nghị quyết của CFC

Cổ đông không được mời?

Ông Hoàng Trung Âu trú tại số 5 nhà G4D tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội) là cổ đông sở hữu 33.200 cổ phần của CFC đã có đơn đề nghị Tòa án hủy bỏ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 của CFC với lý do Công ty đã không mời ông dự họp.

Cụ thể, theo đơn của ông Âu, CFC đã tổ chức ĐHCĐ năm 2013 vào ngày 21/4/2013 nhưng ông đã không nhận được giấy mời dự họp. Đến ngày 25/6/2013, ông gửi văn bản yêu cầu Chủ tịch HĐQT CFC hủy bỏ Nghị quyết nhưng không được chấp nhận.

Tiếp đó, ông Âu gửi văn bản yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết lần 2 và khẳng định, chữ ký nhận chuyển phát nhanh thư mời họp không phải của ông. Lần này, yêu cầu của ông Âu tiếp tục bị từ chối.

Sau nhiều lần gửi văn bản, ông Âu đã làm đơn khởi kiện đề nghị hủy bỏ Nghị quyết ĐHCĐ CFC vì đã vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 100, khoản 3 Điều 106 và Điều lệ Công ty về mời họp ĐHCĐ. Ông Âu cũng không chấp nhận phiếu chuyển phát nhanh mà CFC đưa ra như là bằng chứng về việc đã gửi thư mời họp và tài liệu vì lý do là chữ ký giả mạo, nội dung phiếu không kê khai chi tiết, không có khối lượng, không cước phí…

CFC đã tuân thủ đúng các quy định

Phản bác lại cổ đông này, CFC khẳng định đã tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của CFC về trình tự, thủ tục triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2013.

Theo quy định về Mời họp ĐHCĐ tại Điều 100 Luật Doanh nghiệp và Điều 38 Điều lệ của CFC, Công ty đã gửi thông báo mời họp tới các cổ đông trước 15 ngày kể từ ngày thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc bỏ vào hòm thư.

Thực tế, với cổ đông Hoàng Trung Âu, CFC đã làm thủ tục gửi chuyển phát bảo đảm thông báo mời họp cùng các tài liệu kèm theo vào ngày 5/4/2013 (theo dấu bưu cục Hà Nội trên hóa đơn chuyển phát) và ngày họp ĐHCĐ là ngày 21/4/2013.

Đồng thời, thông báo mời họp của CFC gửi tới các cổ đông đều đảm bảo các thông tin cần thiết; và được gửi kèm cùng các tài liệu đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty gồm: Chương trình ĐHCĐ; Mẫu phiếu đăng ký tham dự; Mẫu giấy ủy quyền; Dự thảo quy chế tổ chức cuộc họp ĐHCĐ; Dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội.

Thông báo mời họp cùng các tài liệu này và một số tài liệu khác của phiên họp cũng được CFC công bố đầy đủ, công khai trên trang thông tin điện tử: www.cfc.com.vn.

Về phương thức gửi thông báo mời họp tới cổ đông, CFC đã thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 100 Luật Doanh nghiệp: “Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của cổ đông”.

CFC cho biết đã sử dụng dịch vụ chuyển phát bảo đảm của CTCP Thương mại Hàng không Nội Bài để chuyển thông báo mời họp tới các cổ đông của CFC, trong đó có cả cổ đông Hoàng Trung Âu.

Cụ thể, ngày 5/4/2013, thông báo mời họp cùng các tài liệu kèm theo đã được CFC làm thủ tục chuyển tới địa chỉ của ông Âu. Hóa đơn (bill) gửi đi do CTCP Thương mại Hàng không Nội Bài phát hành mang số hiệu AC 219062; ghi nhận chính xác địa chỉ của cổ đông Hoàng Trung Âu.

Theo xác nhận của CTCP Thương mại Hàng không Nội Bài tại Công văn trả lời ngày 2/8/2013 thì thư gửi kèm theo hóa đơn nói trên đã được nhân viên chuyển phát đúng địa chỉ ghi nhận trên hóa đơn. Đồng thời, nhân viên trực tiếp chuyển thư kèm hóa đơn cũng đã có xác nhận đã chuyển thư tới đúng địa chỉ trên hóa đơn.

Cũng theo CFC, trình tự thủ tục thông qua nghị quyết và nội dung Nghị quyết ĐHCĐ là hoàn toàn hợp pháp và phù hợp với Điều lệ của CFC. Các vấn đề đưa ra trong phiên họp đều được ĐHCĐ xem xét và biểu quyết theo đúng quy định.

Về các văn bản của ông Hoàng Trung Âu gửi tới HĐQT, CFC cho biết đã trả lời cổ đông và đồng thời mời ông Âu lên trụ sở CFC để làm việc, giải đáp các đề nghị của cổ đông Hoàng Trung Âu; nhưng CFC chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía cổ đông Hoàng Trung Âu. Trong khi đó, ông Âu đã có những quy kết không đúng mực đối với lãnh đạo CFC.

Cho rằng yêu cầu hủy Nghị quyết của cổ đông là không có cơ sở, không có căn cứ pháp lý; CFC đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện. Hiện TAND TP. Hà Nội đang thụ lý đơn kiện của ông Ân

Hoàng Duy

{fcomment}