Cổ đông SRF không đồng ý phát hành CP ESOP

ngày 11/04/2015

Tại ĐHCĐ CTCP Kỹ nghệ lạnh (SRF) diễn ra tại TP.HCM ngày 10/4, cổ đông đã không đồng ý thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu (CP) thưởng theo chương trình chọn lựa cán bộ quản lý chủ chốt và Ban điều hành của công ty (CP ESOP).

Cổ đông SRF không đồng ý phát hành CP ESOP

Theo đó, 30% cổ đông không tán thành với nội dung phát hành trên 1,2 triệu CP ESOP được chia làm 5 đợt phát hành trong thời gian 5 năm từ 2015-2019, mỗi đợt phát hành khoảng 243,6 nghìn CP.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 của SRF giảm 16% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế còn 61 tỷ đồng so với mức 73 tỷ đồng năm 2014. Tuy nhiên, doanh số ký hợp đồng năm 2015 lại tăng 10% ở mức 1.250 tỷ đồng so với năm 2014. Cổ tức dự kiến 12%.

Ông Lê Tấn Phước, thành viên HĐQT giải thích lý do lợi nhuận năm 2014 đạt cao do SRF có tới 1/3 cổ tức nhận được từ công ty liên kết là CTCP Xây lắp Huế.

Năm 2015, mảng dịch vụ điện công trình (M&E) vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất vì SRF hợp tác với Taisei Oncho (Nhật) sẽ mang lại hợp đồng từ những dự án đầu tư của Nhật.

Mảng Panel cách nhiệt, thị phần của SRF chiếm 8-10% và sẽ đưa công nghệ mới ứng dụng vào mảng này để cạnh tranh với các công ty nước ngoài.

Ban điều hành của SRF đã đưa ra các chỉ tiêu hoạt động tới năm 2018. Theo đó, doanh thu 2018 dự kiến 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh quý 1 năm nay của SRF chưa chốt được số liệu chính thức, nhưng sẽ không được tốt vì rơi vào tháng Tết, các công trình chưa nghiệm thu, chi phí lại rất lớn.

ĐHCĐ điều chỉnh tăng cổ tức năm 2014 từ 10% lên 12%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán