9 tháng, DHG đạt 60% kế hoạch lợi nhuận năm

ngày 20/10/2014

 CTCP Dược Hậu Giang (DHG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2014 với doanh thu thuần đạt 908,3 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 493 tỷ đồng, tăng 27%.

9 tháng, DHG đạt 60% kế hoạch lợi nhuận năm

Chi phí tài chính tăng 16,7 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh 38%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần DHG đạt 2.601 tỷ đồng, tăng 13% so với 9 tháng đầu năm ngoái, lãi sau thuế lại giảm 8%, ở mức 413 tỷ đồng. Với kế hoạch kinh doanh năm 2014 là doanh thu thuần đạt 3.880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 686 tỷ đồng, DHG đã hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

PV

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}