KLF đã nắm gần 25% vốn của HAI

ngày 19/09/2014

Ngày 18/9/2014, CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (mã KLF – HNX) đã giao dịch thỏa thuận mua vào 4.263.000 cổ phiếu HAI, tương đương 24,5% vốn điều lệ của CTCP Nông dược H.A.I (mã HAI – HOSE).

KLF đã nắm gần 25% vốn của HAI

Như vậy, HAI đã trở thành công ty liên kết của KLF. Với mức lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2014 là 45 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, BCTC hợp nhất của KLF sẽ có thêm hơn 11 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm nay và dòng tiền từ cổ tức khoảng 8,7 tỷ đồng.

N.T

{fcomment}