Cổ phần hóa 22 doanh nghiệp ngành đường sắt

ngày 02/12/2014

  Theo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về sắp xếp các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Cổ phần hóa 22 doanh nghiệp ngành đường sắt

Theo đó, Thủ tướng đồng ý trong năm 2015, thực hiện cổ phần hóa 22 công ty thuộc ngành đường sắt. Trong đó có Công ty Vận tải hành khách: Hà Nội và Sài Gòn; 15 Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt: Hà Hải, Hà Thái, Yên Lào…; 5 Công ty TNHH một thành viên Thông tin tín hiệu đường sắt: Hà Nội, Bắc Giang, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ vào tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, điều kiện thực tế của doanh nghiệp và yêu cầu bảo đảm an toàn vận tải đường sắt, để quyết định tỷ lệ cổ phần Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ khi cổ phần hóa các đơn vị trên.

 

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}