Cổ phần hóa Tập đoàn Cao su trong năm 2016

ngày 19/12/2015

Liên quan đến đề nghị phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn chỉ đạo.

Cổ phần hóa Tập đoàn Cao su trong năm 2016

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam nắm giữ trên 65% vốn điều lệ khi cổ phần hóa trong năm 2015 hai doanh nghiệp gồm: Công ty Cao su Bà Rịa và Công ty Cao su Tân Biên.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ- ập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong năm 2016. Theo đó, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ tại Tập đoàn này sau cổ phần hóa.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán