Có thể xem xét gia hạn giải ngân đến khi hết gói 30.000 tỷ đồng

ngày 11/06/2016

Nếu đến 1/6 vẫn chưa giải ngân hết 30.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn đến hết 30.000 tỷ đồng.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo liên quan đến gói tín dụng hỗ trợ người thu nhập thấp – gói 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, việc giải ngân của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN sẽ kết thúc khi giải ngân hết số tiền tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng nhưng thời hạn tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (ngày 1/6/2013).

Phần dư nợ được giải ngân từ ngày kết thúc giải ngân tái cấp vốn trở về trước được hưởng lãi suất vay ưu đãi của chương trình trong suốt thời gian vay vốn, phần dư nợ giải ngân sau thời điểm này hưởng lãi suất vay thương mại theo thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.

Các ngân hàng thương mại ngoài nguồn tái cấp vốn của NHNN có thể tự cân đối nguồn vốn của ngân hàng để ký hợp đồng tín dụng cho vay đối với khách hàng với lãi suất thỏa thuận. Do đó, số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng với khách hàng có thể vượt quá 30.000 tỷ đồng.

 Có thể xem xét gia hạn giải ngân đến khi hết gói 30.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đang là vấn đề "nóng" hiện nay (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, cuối tháng 3 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp đến 1/6 vẫn chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỷ đồng, NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến hết 30.000 tỷ đồng của toàn bộ Chương trình.

Được biết, trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến giao NHNN chủ trì và phối hợp với Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan theo thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở theo hướng gia hạn tiếp tục thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng đã được phê duyệt và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn, nhất là đối với cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa lại nhà ở.

Tính đến 10/5 vừa qua, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 34.826 tỷ đồng đồng đối với 56.240 khách hàng. Đã giải ngân theo tiến độ dự án đạt 25.800 tỷ đồng, trong đó khách hàng cá nhân đã cam kết cho vay 27.447 tỷ đồng đối với 56.112 khách hàng, đã giải ngân là 20.812 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng đến ngày 20/5, số tiền đã giải ngân là 26.733 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỷ đồng.

Hiện nay, để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn chỉ đạo các ngân hàng: Kể từ ngày 1/6 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3 từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và ngân hàng theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN. Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN sẽ có văn bản hướng dẫn về việc gia hạn tái cấp vốn gửi các ngân hàng thương mại để thực hiện.

Nguồn Người đưa tin