DCM được vinh danh Công ty cổ phần hoá và IPO tiêu biểu

ngày 11/08/2015

Ngày 6/8, Ban tổ chức Diễn đàn Mua bán – Sáp nhập Việt Nam 2015 (M&A Vietnam Forum) đã công bố danh sách các thương vụ tiêu biểu Việt Nam năm 2014-2015. 

DCM được vinh danh Công ty cổ phần hoá và IPO tiêu biểu

Trong đó, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) được vinh danh ở hạng mục Thương vụ IPO tiêu biểu.

Ngày 11/12/2014, 1.303 nhà đầu tư đã đăng ký mua gần 141,5 triệu cổ phần, bằng 110% lượng chào bán tại phiên đấu giá cổ phần ra công chúng của PVCFC. Kết quả, đợt IPO đã thu về 1.580 tỷ đồng, mức cao nhất trong năm 2014.

Trong quá trình chuẩn bị phương án cổ phần hóa, Đạm Cà Mau ý thức rất cao việc cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch, đặc biệt là đưa ra lộ trình và tiềm năng phát triển dài hạn, rõ ràng và cụ thể đến các nhà đầu tư. Đặc biệt, Công ty cũng cam kết sẽ đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn chứng khoán sau 3 tháng kể từ ngày IPO. Thành công của đợt IPO Đạm Cà Mau có thể xem là một điểm sáng của đợt IPO các doanh nghiệp nhà nước trong năm 2014, trong bối cảnh các thị trường tài chính trong và ngoài nước vẫn đang diễn biến phức tạp.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán