GAS quyết tâm bán hơn 5 triệu cổ phiếu PVB

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo giao dịch lượng lớn cổ phiếu của CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB – sàn HNX).

GAS quyết tâm bán hơn 5 triệu cổ phiếu PVB

Cụ thể, Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (GAS), tổ chức có liên quan đến ông Bùi Hữu Dương, Chủ tịch HĐQT PVB tiếp tục đăng ký bán 5,09 triệu cổ phiếu PVB. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9/3 đến ngày 8/4.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, GAS đăng ký bán lượng cổ phiếu PVB trên. Theo Công ty, hai lần trước đều thất bại do nguyên nhân điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Được biết, theo báo cáo tài chính quý IV/2014, lũy kế cả năm 2014, doanh thu PVB đạt 1.001,46 tỷ đồng, tăng 87,88% năm trước và hoàn thành vượt 17,82% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 147,52 tỷ đồng, tăng 151,35% năm trước và hoàn thành vượt kế hoạch năm 68,4%.

Theo bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2014, tiền và các khoản tương đương tiền là 180,54 tỷ đồng, tăng 123,52% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn 409,6 tỷ đồng, tăng 219,58% so với đầu năm; hàng tồn kho 242,23 tỷ đồng, tăng hơn 102% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn của PVB đạt hơn 484 tỷ đồng, tăng 127,23% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 169,58 tỷ đồng.

Sau gần 50 phút giao dịch của phiên sáng ngày 4/3, PVB tăng 500 đồng lên 38.000 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt 2.400 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán