Đề thi, gợi ý giải đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2017

ngày 30/06/2017

 Môn Giáo dục công dân, với 40 câu hỏi trắc nghiệm, là những tổ hợp kiến thức từ pháp luật, kinh tế xã hội, đưa ra những tính huống gắn bó với cuộc sống, học sinh sẽ phải dựa vào những kinh nghiệm thực tế và sự hiểu biết pháp luật của mình là có thể đưa ra những đáp án đúng.

Đề thi, gợi ý giải đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2017
Đáp án các mã đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2017 ảnh 1
 
Đáp án các mã đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2017 ảnh 2
 
Đáp án các mã đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2017 ảnh 3
 
Đáp án các mã đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2017 ảnh 4
 

(nhấn F5 để liên tục cập nhật)

Nguồn GDTĐ