IJC đặt kế hoạch lãi 260 tỷ đồng trong năm 2015

ngày 24/12/2014

 Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu đạt 1.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 260 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 8%.

IJC đặt kế hoạch lãi 260 tỷ đồng trong năm 2015

IJC cũng đã thống nhất phát hành 400 tỷ trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) để đầu tư vào dự án Prince Town mở rộng. Cụ thể, IJC sẽ phát hành 400 trái phiếu doanh nghiệp với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 12,2%/năm, các năm tiếp theo sẽ tính theo lãi suất thả nổi ngân hàng cộng biên độ 4%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.

Công ty cũng dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế 239 tỷ đồng trong năm 2014, tương đương 77% kế hoạch.

 

Theo Tin nhanh chứng khoán