Đề xuất dùng nguồn lực tài chính nhà nước để VAMC mua nợ xấu

ngày 02/10/2014

 Báo cáo tình hình kinh tế 9 tháng và tháng 9/2014 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGS) cho biết, đầu tư tư nhân là khu vực còn dư địa mở rộng; bởi vậy chính sách cần hỗ trợ và giải phóng tối đa nguồn lực của khu vực này.

 

Đề xuất dùng nguồn lực tài chính nhà nước để VAMC mua nợ xấu

 

Trong ngắn hạn, UBGS đề xuất gói giải pháp: Thứ nhất, NHNN xem xét cung cấp nguồn vốn với lãi suất thấp cho các TCTD nhằm tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Thứ hai, nghiên cứu sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước để VAMC mua nợ xấu. Nếu không, cần kéo dài thời hạn tái cấp vốn trái phiếu đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho các TCTD có thêm nguồn vốn dài hạn rẻ, từ đó mạnh dạn cung tín dụng dài hạn cho khu vực tư nhân, qua đó khuyến khích TCTD bán nợ cho VAMC.

Đồng thời, ban hành cơ chế đặc biệt về phát mại tài sản đảm bảo cho VAMC theo hướng tăng quyền cho công ty này quyết định phát mại tài sản, tổ chức đấu giá tài sản và các thủ tục tố tụng, thi hành án nhằm rút ngắn thời gian xử lý nợ, giảm chi phí xử lý nợ. Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn NSNN và trái phiếu chính phủ.

Nhuệ Mẫn

nguồn: Tinnhanhchungkhoan.vn


{fcomment}