ĐHCĐ PJS: Phải tăng chỉ tiêu cổ tức dưới sức ép của cổ đông

ngày 14/04/2015

Sáng nay (13/4), CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân (PJS) đã tổ chức ĐHCĐ năm 2015 tại TP. HCM với nhiều ý kiến chất vấn của cổ đông. Cổ tức trước sức ép của cổ đông cũng được điều chỉnh bằng năm 2014 là 11,5%.

ĐHCĐ PJS: Phải tăng chỉ tiêu cổ tức dưới sức ép của cổ đông

Một cổ đông nêu vấn đề tại sao các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của PJS đưa ra tương đương năm 2014, nhưng cổ tức chỉ còn 10% so với năm 2014 là 11,5% và thấp hơn các công ty cùng ngành là CTCP Cấp nước Nhà Bè là 13%?

Ông Phạm Khương Thảo, Giám đốc PJS cho biết, hoạt động cấp nước không chỉ là kinh doanh đơn thuần mà còn mang tính chất xã hội, chính trị và phát triển bền vững. Do vậy, trách nhiệm của PJS là xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 đảm bảo hợp lý. Trong khi đó, PJS phụ trách cấp nước cho quận 10, 11 và một phần quận Tân Phú, TP. HCM với nhu cầu đã bão hòa. Chỉ còn cách duy nhất tăng lợi nhuận và cổ tức là giảm thất thoát nước. Năm nay Công ty sẽ cố gắng giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống còn 24% so với mức thất thoát 26-30% trong những năm vừa qua.

Vấn đề chi phí bán hàng năm 2014 của công ty tăng bất thường tới 18 tỷ đồng, lên mức 75 tỷ đồng so với năm 2013 chỉ là 57 tỷ đồng? Theo ông Đặng Đức Hiền, Trưởng Ban kiểm soát, năm 2014, Công ty đã thực hiện thay thế đồng hồ nước mới, và chi phí dịch vụ mua ngoài tăng lên do công ty thuê nhà thầu mua ngoài để thực hiện việc di dời ống cấp thoát nước theo chủ trương của TP. HCM.

Vấn đề thoái bớt vốn Nhà nước đang nắm giữ quá cao trên 70% tại PJS cũng được một cổ đông đề cập.

“Nhà nước nên thoái bớt vốn tại PJS xuống dưới mức 51% để PJS lấy tiền đó phát triển mạng lưới cấp nước, tăng doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông”, cổ đông này kiến nghị.

Trả lời câu hỏi này, đại diện PJS cho biết, hoạt động cấp nước theo quy định của Chính phủ thì tỷ lệ Nhà nước nắm giữ trong các công ty này là 51-65%. Việc thoái vốn Nhà nước tại PJS đang được xem xét giảm xuống một tỷ lệ hợp lý.

Năm 2015 là năm thứ 3 các chỉ tiêu kinh doanh của PJS đều không tăng trưởng so với năm 2014 và 2013. Theo đó, tổng doanh thu dự kiến 301 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 18,5 tỷ đồng. Cổ tức trước sức ép của cổ đông cũng được điều chỉnh bằng năm 2014 là 11,5%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán