Lần đầu tiên Hà Tĩnh đào tạo ngành Thú y trình độ đại học

ngày 21/06/2019

Theo Quyết định số 1665/QĐ-BGDĐT ngày 14/6/2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh được phép đào tạo ngành Thú y trình độ đại học, mã số 7640101.

Quyết định cũng cho phép trường Đại học Hà Tĩnh xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Đây là cơ hội để những học sinh Hà Tĩnh có nhu cầu học đại học ngành Thú y được tham gia học tập ngay tại địa bàn tỉnh.

Tiến sỹ Nguyễn Hoài Sanh - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: Hiện nhà trường đang xúc tiến công tác tuyển sinh ngành học mới này, chỉ tiêu ngành sẽ được cân đối dựa vào chỉ tiêu chung của toàn trường. Công tác tuyển sinh kéo dài đến hết tháng 12/2019.

Đại học Hà Tĩnh hiện tuyển sinh 17 ngành học bậc đại học

Được biết, cùng với ngành mới là thú y, Hà Tĩnh còn có 16 ngành tuyển sinh bậc đại học và 2 ngành tuyển sinh bậc cao đẳng. Ngoài ra, hệ liên thông và văn bằng 2 chính quy tuyển sinh ở 6 mã ngành.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh