Doanh nghiệp bất động sản lội ngược dòng kết quả kinh doanh

 Kết thúc năm 2014, hầu hết doanh nghiệp bất động sản đã có lãi trở lại sau khi thua lỗ 1 - 2 năm trước đó như ITC, KDH, PTL, PXA, VCR, PVL, PVR, DTA…

Doanh nghiệp bất động sản lội ngược dòng kết quả kinh doanh

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có lãi trong năm 2014 nhờ hoạt động kinh doanh chính khởi sắc, mà chủ yếu đến từ những nguồn thu khác. Nợ vay và hàng tồn kho của các doanh nghiệp vẫn ở mức cao.

Trừ ITC và DTA, nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết còn lại đều thua lỗ trong 2 năm 2012 - 2013. Do đó, với việc có lãi trong năm 2014, các DN đã thoát án hủy niêm yết bắt buộc.

Khởi sắc trong quý IV

Quý IV/2014, CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) đạt doanh thu thuần 417 tỷ đồng, gấp 26 lần cùng kỳ 2013, chủ yếu đến từ việc bán hàng Dự án Mega Residence và Dự án Mega Ruby. Cả năm 2014, KDH lãi hơn 102 tỷ đồng, trong khi hai năm trước đó lỗ lần lượt 55 tỷ đồng (2012) và 124 tỷ đồng (2013). Tuy nhiên, nợ vay của KDH tăng mạnh, trong đó nợ vay ngắn hạn tăng lên 215 tỷ đồng, nợ vay dài hạn tăng lên hơn 1.074 tỷ đồng, gấp 2 - 3 lần so với đầu năm.

Tương tự, nhờ bán hàng tốt, CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (VCR) đạt 28 tỷ đồng doanh thu trong quý IV/2014, lãi ròng 6,7 tỷ đồng. Cả năm, VCR lãi ròng 2 tỷ đồng. CTCP Đệ Tam (DTA) thông báo lãi 3,65 tỷ đồng trong quý IV/2014, trong khi cùng kỳ năm 2013 lãi vỏn vẹn 122 triệu đồng. Lũy kế cả năm 2014, DTA đạt 604 triệu đồng lợi nhuận sau thuế (năm 2013 lỗ gần 6 tỷ đồng).

Nhiều doanh nghiệp lãi nhờ nguồn thu khác

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Intresco (ITC) lỗ năm 2013 hơn 297 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư Dự án Intresco Tower (năm 2013 trích lập 241 tỷ đồng), khiến giá vốn hàng bán tăng lên 430 tỷ đồng. Trong quý III/2014, ITC có lãi sau 5 quý lỗ liên tiếp, nhờ hoàn nhập dự phòng do đã hoàn tất chuyển nhượng Dự án Intresco Tower theo giá trị thực tế 260 tỷ đồng cho Tập đoàn Novaland. Cả năm 2014, ITC đạt 456,8 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận thuần âm 384 triệu đồng, nhưng nhờ lợi nhuận khác (khoản thu vi phạm hợp đồng) 10 tỷ đồng nên lãi sau thuế 8,6 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2014, ITC còn lỗ lũy kế 231 tỷ đồng; hàng tồn kho vẫn ở mức cao 1.383 tỷ đồng, mặc dù có giảm so với mức 1.670 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tương tự, quý IV/2014, CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL) được hoàn nhập dự phòng một số chi phí năm trước nên lãi hơn 16 tỷ đồng, dù hoạt động kinh doanh chính chỉ đạt vỏn vẹn 2,4 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận gộp 42 triệu đồng. Cả năm 2014, PVL lãi 9,5 tỷ đồng (năm 2013 lỗ hơn 187 tỷ đồng), nhưng vẫn còn lỗ lũy kế 170 tỷ đồng.

Tại CTCP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR), Công ty lãi hơn 3 tỷ đồng trong quý IV/2014, nhờ hoạt động thanh lý tài sản cố định mang về hơn 1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi âm 3 tỷ đồng do chi phí này được phân bổ một phần cho các dự án (trong năm 2014, Công ty chỉ tập trung thực hiện 2 dự án). Khoản lãi trong quý IV trên đã giúp PVR thoát lỗ năm thứ ba liên tiếp, khi năm 2014 đạt 1,68 tỷ đồng lợi nhuận. Thời điểm cuối năm, hàng tồn kho của Công ty là 704 tỷ đồng, chiếm hơn 76% giá trị tài sản ngắn hạn, chủ yếu đến từ hai dự án Khu đô thị Văn Phú và Khu đô thị Việt Hưng.

Thoát án hủy niêm yết trong khi năm 2012 và 2013 lần lượt lỗ 1,3 tỷ đồng và 137 tỷ đồng nhờ vào khoản thu tiền phạt vi phạm hợp đồng 40,8 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL) lãi quý IV/2014 16,6 tỷ đồng, kéo cả năm có lãi 2,8 tỷ đồng. Kết thúc năm 2014, PTL vẫn lỗ lũy kế hơn 127 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2014, tài sản ngắn hạn ở mức 1.113,2 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 802 tỷ đồng.

“Gán nợ” thành công, CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Nghệ An (PXA) thông báo lãi vỏn vẹn 317 triệu đồng, trong đó quý IV lãi 286 triệu đồng, nhưng cũng đủ để giúp PXA thoát án hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ 2 năm liên tiếp trước đó. PXA đã bàn giao tài sản đảm bảo Dự án Tòa nhà Dầu khí Nghệ An để bù trừ công nợ giữa ngân hàng với Công ty. Biên bản bàn giao ký ngày 5/11/2013. HĐQT PXA nhất trí chủ trương hạch toán ghi nhận doanh thu giá trị đối trừ công nợ này trong năm 2014 để đảm bảo kết quả kinh doanh năm 2014 có lãi.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán