Đối tác ngoại cử biệt phái viên mới tại ACB

ngày 08/01/2016

  Đặc phái viên này sẽ giữ chức vụ Giám đốc Tài chính, kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng ACB.

Đối tác ngoại cử biệt phái viên mới tại ACB

Từ năm 2013, Ngân hàng Standard Chartered, cổ đông chiến lược của ACB đã cử biệt phái viên là ông Vijay Maheshwari đến công tác tại ACB, với vai trò là Giám đốc Tài chính, nhằm xây dựng, vận hành và chuyển giao Chức năng quản trị tài chính với tiêu chuẩn thế giới tại ACB.

Trong 4 năm qua, với tư cách là một thành viên của Ban điều hành, ông Vijay đã làm việc chặt chẽ với đội ngũ ACB và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 31/12/2015, ông Vijay Maheshwari đã kết thúc nhiệm kỳ của mình tại ACB và quay trở lại Standard Charter. Người được chọn kế nhiệm cho ông Vijay vào vị trí Giám đốc Tài chính của ACB là ông Nguyễn Văn Hòa. Bên cạnh chức danh Giám đốc Tài chính, ông Hòa sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng ACB. Ông Hòa là một nhân sự kỳ cựu tại ACB, với hơn 20 năm kinh nghiệm, trong đó có 16 năm ở vị trí Kế toán trưởng.

Thùy Vinh

Nguồn Tin nhanh chứng khoán