Đôn đốc các địa phương triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

ngày 16/02/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 891/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục đôn đốc báo cáo bổ sung dự toán Ngân sách Trung ương cho đầu tư phát triển và đôn đốc triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại km 397 địa phận xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu (Nghệ An) thuộc gói thầu số 2 do nhà thầu Hòa Hiệp thi công tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, ngày 12/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 126/CĐ-TTg về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 2 văn bản số 725/BKHĐT-TH ngày 30/1/2022 và số 836/BKHĐT-TH ngày 11/2/2022 gửi các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về việc đôn đốc triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung dự toán ngân sách trung ương cho đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 14/02/2022, trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công chỉ có 4 bộ, cơ quan trung ương, địa phương gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Lạng Sơn, Hà Nam (rà soát, xây dựng danh mục và mức vốn dự kiến bố trí thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội) và 4 địa phương gồm: Lâm Đồng, Tây Ninh, Lạng Sơn, Nam Định (đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022) đang thực hiện việc cập nhập thông tin, số liệu lên Hệ thống.

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại các Văn bản số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022 và số 839/BKHĐT-TH ngày 11/02/2022, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 15/02/2022 để kịp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2022.

Trong đó lưu ý, đối với danh mục và mức vốn dự kiến bố trí thuộc Chương trình cho từng nhiệm vụ, dự án trong 2 năm 2022-2023 và từng năm 2022, 2023, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan căn cứ nguyên tắc phân bổ; đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng danh mục và mức vốn dự kiến bố trí thuộc Chương trình cho từng nhiệm vụ, dự án trong 2 năm 2022-2023 và từng năm 2022, 2023 thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để tổng hợp theo yêu cầu.

Trên cơ sở đó, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các địa phương và các bộ, cơ quan trung ương (đối với đề xuất các dự án chuyển đổi số), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đối với đề xuất phương án bố trí vốn bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022, trên cơ sở rà soát các nhiệm vụ, dự án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 839/BKHĐT-TH ngày 11/02/2022, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề xuất phương án bố trí vốn bổ sung dự toán kế hoạch đầu tư công năm 2022, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/don-doc-cac-dia-phuong-trien-khai-chuong-trinh-phuc-hoi-va-phat-trien-ktxh-20220216112817907.htm