IDV lãi hợp nhất gần 48 tỷ đồng, vượt 200% kế hoạch

ngày 04/11/2014

CTCP Phát triển ha tầng Vĩnh Phúc (IDV – sàn HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2014 (từ 1/10/2013 đến 30/9/2014).

IDV lãi hợp nhất gần 48 tỷ đồng, vượt 200% kế hoạch

Cụ thể, IDV đạt hơn 66 tỷ đồng doanh thu, tăng 96,66% so với năm ngoái và hoàn thành vượt kế hoạch 46,67%. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 48 tỷ đồng, tăng 164,9% năm ngoái và vượt 200% kế hoạch cả năm. EPS đạt 9.819 đồng/CP.

Theo kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014 Công ty đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên với chỉ tiêu doanh thu dự kiến 45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 35%, trong đó 20% trả bằng tiền mặt và 15% trả bằng cổ phiếu.

Tại thời điểm 30/9/2014, tài sản ngắn hạn của IDV gần 276 tỷ đồng, tăng 98,56% so với đầu năm, trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 149 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với đầu năm; các khoản phải thu đạt 56 tỷ đồng, gấp hơn 8,3 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng mạnh đạt 51 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng (tương ứng gấp hơn 3,6 lần) so với đầu năm, trong đó, chủ yếu là hàng tồn kho bất động sản lên tới hơn 50,98 tỷ đồng.

Ngày 31/10 vừa qua, IDV đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 để thông qua kết quả đạt được trong năm tài chính 2014, kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015 và các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của ĐHCĐ. Cụ thể, Đại hội dự kiến tổ chức vào Chú nhật, ngày 30/11/2014, tại Trụ sở chính của Công ty, KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/11, IDV giảm 500 đồng (-0,8%) xuống 60.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh chỉ hơn 5.500 đơn vị. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây của IDV cũng chỉ ở mức hơn 6.500 đơn vị/phiên.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}