VTO nâng kế hoạch kinh doanh 2014

ngày 20/11/2014

CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco (mã VTO – HOSE) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

VTO nâng kế hoạch kinh doanh 2014

Theo đó, HĐQT VTO phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tăng tổng doanh thu từ mức 1.341 tỷ đồng lên 1.479 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,36% và nâng lợi nhuận trước thuế từ 53 tỷ đồng lên 62 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,3%. Tuy nhiên, VTO vẫn giữ nguyên kế hoạch chia cổ tức là 300 đồng/cổ phiếu.

Và để hoàn thành các chỉ tiêu được nâng lên như trên, VTO ước tính sẽ đạt 320 tỷ đồng doanh thu và 12 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV này.

Được biết, kết thúc 9 tháng đầu năm 2014, VTO đạt 1.164 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt 40,2 tỷ đồng, tăng 71,6% cùng kỳ và hoàn thành 96% kế hoạch năm.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}