Dòng tiền kinh doanh âm nặng, SCR vẫn hào phóng cho đối tác vay 1.400 tỷ đồng

TTC Land đã đồng ý cho Công ty cổ phần May Tiến Phát gia hạn khoản vay hiện tại và vay thêm với tổng hạn mức là 1.400 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, SCR) vừa có Nghị quyết về cho vay đối tác. Theo đó, TTC Land đã đồng ý cho Công ty cổ phần May Tiến Phát gia hạn khoản vay hiện tại và vay thêm với tổng hạn mức vay vốn là 1.400 tỷ đồng.

Thời hạn vay vốn là 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt chủ trương, lãi suất 12,5%/năm, mục đích vay vốn là bổ sung vốn lưu động.

TTC Land và Công ty May Tiến Phát sẽ ký hợp đồng hạn mức vay vốn, với nội dung là vay tiền bổ sung vốn lưu động theo từng lần phát sinh giao dịch. Chi tiết số tiền cho vay theo từng giấy nhận nợ và tổng số tiền cho vay không vượt quá hạn mức đã cấp.

SCR cho đối tác vay mượn 1.400 tỷ đồng.

Để đảm bảo cho nguồn vay này, SCR sẽ nhận chuyển nhượng hơn 1,9 triệu cổ phiếu của CTCP TM Nguyễn Kim Đà Nẵng, chiếm 4,68% vốn do May Việt Tiến sở hữu với giá trị hơn 16.000 đồng/cp, giá trị gần 32 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, TTC Land cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 505,4 tỷ đồng, trong đó TTC Land dự kiến sẽ chuyển nhượng 55% tổng giá trị vốn góp, tương đương 358 tỷ đồng.

Dự kiến, Công ty Hùng Anh Năm sẽ thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần trước khi thực hiện chuyển nhượng.

Đáng nói SCR cũng đang gặp khó khăn về dòng tiền, theo đó lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2022 của doanh nghiệp âm 601 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối kỳ đạt 4.738 tỷ đồng, chiếm khoảng 78,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay là 1.801 tỷ đồng với các khoản vay ngắn hạn hơn 860 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối kỳ đạt 4.738 tỷ đồng, chiếm khoảng 78,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay là 1.801 tỷ đồng với các khoản vay ngắn hạn hơn 860 tỷ đồng.

Nguồn: vietnamdaily.trithuccuocsong.vn