DongA Bank: tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

ngày 18/09/2014

 DongA Bank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2 quý đầu năm nay.

DongA Bank: tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

Theo đó, trong quý II/2014, Ngân hàng đạt trên 294 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 486 tỷ đồng.

Do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 2 quý qua của DongA Bank lên đến gần 200 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế còn lại của nhà băng này chỉ ở mức trên 286 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là hơn 255 tỷ đồng.

Thùy Vinh

{fcomment}