DPR: lợi nhuận năm 2015 đạt 176,6 tỷ đồng, giảm 26,4%

Theo kết quả kinh doanh tháng 12/2015 mà CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) vừa công bố, Công ty giao bán được gần 3.893 tấn mủ cao su, với giá bình quân 26,7 triệu đồng/tấn, ước đạt hơn 110,4 tỷ đồng doanh thu, gần 15,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

DPR: lợi nhuận năm 2015 đạt 176,6 tỷ đồng, giảm 26,4%

Lũy kế năm 2015, DPR ước đạt gần 757 tỷ đồng doanh thu, gần 176,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tương đương 78,4% và 73,6% so với năm 2014.

Nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh của DPR trong năm 2015 sụt giảm là do giá bán cao su giảm khá mạnh. Giá bán cao su bình quân trong năm 2015 chỉ đạt 31,1 triệu đồng/tấn, trong khi năm 2014 đạt 38,3 triệu đồng/tấn.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán