Dự phòng tăng mạnh, lợi nhuận quý III của Eximbank giảm 61%

 Eximbank (EIB) đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh bất thường, từ 84 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, lên 332 tỷ đồng, nên tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2015 chỉ còn 110 tỷ đồng, giảm 61% so quý cùng kỳ.

Dự phòng tăng mạnh, lợi nhuận quý III của Eximbank giảm 61%

Eximbank vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2015. Cụ thể, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Ngân hàng giảm 21% so với đầu năm, xuống mức 126.983 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 85.137 tỷ đồng, giảm 2,3%. Tổng vốn huy động đạt 100.037 tỷ đồng, giảm 1,3%. Thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 891 tỷ đồng trong quý III/2015, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí hoạt động trong kỳ tăng 11%, lên 533 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Eximbank đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh bất thường, từ 84 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 332 tỷ đồng, nên tổng lợi nhuận trước thuế quý này chỉ còn 110 tỷ đồng, giảm 61% so quý cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Eximbank lần lượt đạt 677 tỷ đồng và 525 tỷ đồng, đều giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.


Tuy nhiên, do đã mạnh tay trích dự phòng, nên tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng giảm từ 2,46% xuống 1,64%. Tổng nợ xấu giảm 35% so với đầu năm, xuống còn 1.402 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn giảm mạnh 44%, xuống còn 758 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng số nợ xấu Eximbank đã bán cho VAMC gần 6.374 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm, trong đó dự phòng rủi ro hơn 450 tỷ đồng. Dự kiến số dự phòng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành phải trích lập thêm trong quý IV/2015 là 572,2 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng trước thuế được Eximbank đưa ra cho năm nay, CTCK HSC đưa ra nhận định, khả năng nhà băng này chỉ đạt 800 tỷ đồng do một số tác động từ những thay đổi trong tiêu chuẩn kế toán áp dụng cho dự phòng các khoản nợ xấu và dự phòng trái phiếu VAMC.

HSC dự đoán, Eximbank sẽ phải trích lập khoảng 1.000 tỷ đồng dự phòng trong 6 tháng cuối năm, nên có ảnh hưởng đến lợi nhuận. Mặc dù vậy, HSC cho rằng, triển vọng 3 năm tới, lợi nhuận trước thuế của Eximbank sẽ có mức tăng trưởng gộp là 56,35%. Tỷ lệ lãi cận biên (NIM) sẽ cải thiện từ mức 2,06% lên 2,37% cho năm 2015; 2,64% cho năm 2016 và 2,82% cho năm 2017.

Ngày 15/12 Eximbank sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để bầu thành viên HĐQT, Bạn kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Ngân hàng cho biết, số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VI là 11 người. Tối thiếu 1/2 tổng số thành viên HĐQT phải là người không điều hành và thành viên độc lập trong đó ít nhất 1 thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.

Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI là 5 thành viên.

Sau kết luận thanh tra NHNN đưa ra ngày 22/10, tới đây, Eximbank sẽ có thay đổi về lãnh đạo. NHNN sẽ cử người đại diện vào điều hành và quản trị, cùng tham gia tái cơ cấu Eximbank, có người Vietcombank, đại diện NHNN.

Vân Linh

Nguồn Tin nhanh chứng khoán