Dự thảo tiêu chuẩn, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV mầm non, phổ thông

ngày 14/04/2017

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Dự thảo tiêu chuẩn, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV mầm non, phổ thông

Theo đó, Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng.

Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí làm việc của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi và đồng ý cử dự thi.

Được cơ sở giáo dục đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi.

Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi.

GV thi thăng hạng phải thi môn thi kiến thức chung; thi chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ, tin học

Miễn thi môn ngoại ngữ đối với viên chức có một trong các điều kiện sau đây:

Viên chức tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức thi thăng hạng, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

Viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.

Viên chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số đó.

Viên chức có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (còn thời hạn sử dụng, được công nhận tại Việt Nam) ở các trình độ tương ứng với trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp dự thi.

Viên chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ.

Viên chức có bằng tốt nghiệp đạt trình độ chuẩn được đào tạo trở lên theo cấp học học tập ở nước ngoài hoặc học tập bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (đối với giáo viên ngoại ngữ thì yêu cầu ở khoản này đối với ngoại ngữ thứ hai).

Miễn thi môn Tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên hoặc đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được cấp theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Nguồn GDTĐ