DVSC: Lỗ vượt kế hoạch 12 tỷ đồng

ngày 07/01/2015

Ngày 9/1/2015, CTCP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) triệu tập ĐHCĐ năm 2014 lần thứ 2. Lần đầu triệu tập vào ngày 29/12/2014, ĐHCĐ không đủ điều kiện tiến hành khi chỉ có 42,6% cổ đông tham dự.

DVSC: Lỗ vượt kế hoạch 12 tỷ đồng

Năm 2014, DVSC đặt kế hoạch tổng doanh thu 12,6 tỷ đồng, tổng chi phí 24,3 tỷ đồng, lỗ khoảng 11,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban điều hành DVSC, thị phần môi giới của DVSC trong năm 2014 đạt 0,1%, tổng doanh thu đạt 12,4 tỷ đồng, trong đó, doanh thu môi giới là 2,1 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2013, doanh thu từ đầu tư là 7,4 tỷ đồng, doanh thu khác là 2,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế âm 23,919 tỷ đồng.

Theo DVSC, doanh thu môi giới năm qua sụt giảm mạnh là do Công ty không thể triển khai dịch vụ ký quỹ vì chưa thể tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2013. Do không có dịch vụ này nên khả năng cạnh tranh của Công ty bị giảm mạnh so với các CTCK khác.

Trong khi các nguồn thu sụt giảm, thì chi phí thực tế của DVSC quá lớn, khiến công ty này lỗ nặng.

Cũng theo DVSC, việc ông Mai Hữu Khương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty, cùng với ông Phan Thành Mai, ông Nguyễn Quốc Viễn, nguyên thành viên HĐQT Công ty bị bắt và khởi tố do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Thiên Thanh vào cuối tháng 7/2014 cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và nhân viên của Công ty, qua đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của DVSC.

Mai Hương

Theo Tin nhanh chứng khoán