Cầu Nhật Tân sẽ được đổi tên

ngày 11/09/2014

Việc đặt tên cầu phải phù hợp với thông lệ đối với các công trình giao thông sử dụng vốn ODA đã hoàn thành trước đây.

Cầu Nhật Tân sẽ được đổi tên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan, thực hiện việc đặt tên cầu khi đưa vào khai thác sử dụng đối với công trình "Xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối hai đầu cầu".

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc đặt tên cầu phải phù hợp với thông lệ đối với các công trình giao thông sử dụng vốn ODA đã hoàn thành trước đây.

PV

{fcomment}