ELC sẽ tập trung vào lĩnh vực giao thông vận tải

ngày 27/04/2015

 Tại ĐHCĐ 2015 của CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông Elcom (ELC) ngày 24/4, HĐQT ELC cho biết, trong năm nay, Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải, với việc tập trung cung cấp các giải pháp kiểm soát giao thông thông minh và cân tải trọng.

ELC sẽ tập trung vào lĩnh vực giao thông vận tải

Dự kiến, doanh thu từ mảng này sẽ tăng từ gần 20% trong năm 2014, lên 30% trong năm nay.

Ngoài ra, ELC sẽ bám chặt các dự án thử nghiệm TPP mới trong lĩnh cực giao thông vận tải. Trong thời gian tới, có thể Công ty cần thu hút thêm nguồn vốn đầu tư cho các dự án này. Có thể Công ty sẽ phát hành trái phiếu hoặc vay ngân hàng.

Bên cạnh đó, dự kiến doang thu trong lĩnh vực viễn thông, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của ELC, sẽ được điều chỉnh từ 55% trong năm 2014 xuống khoảng 40% trong năm 2015. Theo HĐQT, thị trường viễn thông đang dần trở nên bão hòa, việc chuyển hướng sang các thị trường mới nhiều tiềm năng là cần thiết.

Năm 2014, Công ty đạt doanh thu trên 330 tỷ đồng (kế hoạch là 560 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 61 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch; cổ tức 12%. Năm 2015, ELC đặt mục tiêu doanh thu 688 tỷ đồng, tăng 108%; lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2014.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tại sao Công ty đặt ra mục tiêu doanh thu lớn, nhưng mục tiêu lợi nhuận lại không tương xứng, HĐQT ELC cho biết, việc chuyển trọng tâm sang lĩnh vực mới là giao thông vận tải yêu cầu phải có chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, trong khi chưa thể mang lại lợi nhuận cao. Bởi vậy, dự kiến doanh thu năm 2015 có thể tăng, nhưng lợi nhuận thu về chưa cao.

Trịnh Hằng

Nguồn Tin nhanh chứng khoán