FID dự kiến niêm yết ngày 24/1

ngày 11/01/2015

 Dự kiến, ngày 24/1, cổ phiếu FID của CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam sẽ chính thức được giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội (HNX). Với mức vốn điều lệ 100 tỷ đồng, FID niêm yết 10 triệu cổ phiếu.

FID dự kiến niêm yết ngày 24/1

FID đang lên kế hoạch tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng bằng phát hành 10 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược. Mục đích của đợt phát hành là nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư vào các dự án bất động sản mà Công ty đang xúc tiến. Mức vốn phát hành cụ thể sẽ được Công ty cân nhắc theo tình hình thực tế.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2015, FID đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 15%. x

Theo Tin nhanh chứng khoán