Gần 100 tiết mục tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng ở Nghi Xuân

ngày 20/08/2019

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao cờ thi đua cho các đội tham gia hội diễn.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần này là chương trình ca, múa, nhạc tổng hợp. Trong đó, các đoàn tham dự phải có tối thiểu 1 tiết mục dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Hội diễn diễn ra trong thời gian 2 ngày với gần 100 tiết mục hát, múa, hoạt cảnh, kịch... Trong ảnh: Tiết mục tham gia hội diễn của thị trấn Xuân An.

Nội dung các tiết mục chủ yếu ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước, con người; bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng nông thôn mới.

Tham gia hội diễn có trên 500 diễn viên đến từ 19 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Nhiều tiết mục được các đội đầu tư kỹ lưỡng.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng là sân chơi bổ ích, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, học hỏi lẫn nhau giữa các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời cũng là dịp lựa chọn những nhân tố điển hình tham dự Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh