GAS ký hợp đồng san lấp và xử lý nền Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Lễ ký hợp đồng san lấp và xử lý nền Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau đã diễn ra sáng ngày 17/4 tại TP. HCM giữa Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - GAS, Ban quản lý Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau, đại diện cho chủ đầu tư và liên danh Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, CTCP Đầu tư Pacific, CTCP Địa kỹ thuật Việt Nam.

GAS ký hợp đồng san lấp và xử lý nền Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Dự án Nhà máy xử lý khí Càm Mau được GAS đầu tư xây dưng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hồi các sản phẩm lỏng có giá trị cao như LPG và Condensate từ khí tự nhiên từ nguồn các mỏ PM3, lô 46 –Cái Nước và các khu lân cận nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm khí trong nước, gia tăng giá trị, nâng cao khả năng thu hồi sớm lượng khí MP3 mà Petronas đã nhận hộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Gói thầu san lấp, xử lý nền là gói thầu quan trọng của Dự án, có giá trị lớn 518,25 tỷ đồng, khối lượng thi công lớn (khoảng 1,3 triệu m3 cát và xử lý nền 18,4 ha), được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn (3 tháng san lấp và 6 tháng xử lý nền).

Việc hoàn thành gói thầu đúng tiến độ đạt chất lượng có ý nghĩa quyết định đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán