Chủ đầu tư Chung cư 93 Lò Đúc không thực hiện chỉ đạo của chính quyền

ngày 26/05/2015

 Theo phản ánh của Ban Quản trị nhà Chung cư 93 Lò Đúc (Hà Nội), dù đã qua thời hạn mà Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô (chủ đầu tư) phải khắc phục sai phạm, nhưng những nội dung này đã bị phớt lờ.

Chủ đầu tư Chung cư 93 Lò Đúc không thực hiện chỉ đạo của chính quyền

Cụ thể, việc phá dỡ công trình xây dựng trái phép tại tầng 30 của Dự án chưa được thực hiện. Ngoài ra, yêu cầu bàn giao diện tích sử dụng chung riêng và thành lập đoàn thanh tra toàn diện dự án này cũng chưa được triển khai. Vì vậy, cư dân đã có văn bản gửi lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, UBND TP. Hà Nội và Sở Xây dựng yêu cầu thực hiện nghiêm túc các kết luận về xử lý những sai phạm tại dự án này.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán