Hơn 28.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng

5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp (DN) hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 4.643, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó phần lớn là những DN quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng.

Ngày 29-5, Tổng cục Thống kê đã công bố tình hình hình kinh tế - xã hội 5 tháng 2015.

Theo đó, trong tháng 5, cả nước có 10.019 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 101.000 tỉ đồng đồng, giảm 8,5% về số DN và tăng 62,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Trong tháng, cả nước có 1.668 DN quay trở lại hoạt động, giảm 14,7% so với tháng trước; có 4.204 DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 28,1%; có 884 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5,2%.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm, số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 4.643 DN, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những DN quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng, chiếm tới 93,5%. Số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng qua là 28.82 DN, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn 24h