HVG chào mua công khai 4 triệu cổ phiếu VTF

ngày 05/09/2014

CTCP Hùng Vương (mã HVG – HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (mã VTF – HOSE).

HVG chào mua công khai 4 triệu cổ phiếu VTF

Theo đó, HĐQT HVG quyết định chào mua công khai 4 triệu cổ phiếu VTF nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, tối đa hóa hiệu quả đầu tư và lợi ích cổ đông, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, tăng tính khép kín trong chuỗi sản xuất từ khâu sản xuất thức ăn cho cá, tới nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản.

Số cổ phiếu đăng ký mua tương đương với 9,57% vốn điều lệ của VTF. Nếu giao dịch thành công, HVG sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại VTF lên 75,96%, tương ứng sẽ nắm giữ 31,76 triệu cổ phiếu VTF.

Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất là 30 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN. HVG đưa ra mức giá chào mua là 22.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng dự chi 88 tỷ đồng cho thương vụ này.

Trên thị trường, sau thông tin chào mua của HVG, giá cổ phiếu VTF đóng cửa phiên giao dịch 4/9 đã tăng mạnh 500 đồng, lên 21.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, giá cổ phiếu HVG cũng đã tăng mạnh 700 đồng lên 24.500 đồng/cổ phiếu.

Được biết, sau khi soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 của cổ đông công ty mẹ HVG đã giảm gần 27 tỷ đồng so với báo cáo trước soát xét, xuống còn 144,3 tỷ đồng. Thay đổi đáng chú ý là phần lợi nhuận trong công ty liên kết liên doanh khi được điều chỉnh từ lãi gần 8 tỷ đồng trước soát xét, thành lỗ 3,5 tỷ đồng sau soát xét do bút toán điều chỉnh chưa thực hiện của những giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết giữa các tập đoàn.

N.Tùng

{fcomment}