JVC: cơ quan điều tra vẫn giữ hơn 420 tỷ đồng tiền mặt

ngày 13/01/2016

Theo thuyết minh báo cáo tài chính soát xét bán niên công ty mẹ - CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC), tại ngày 30/9/2015, Công ty có số dư tiền mặt bằng 0, do két tiền mặt được cơ quan chức năng tạm thời thu giữ vào tháng 6/2015 để phục vụ điều tra.

JVC: cơ quan điều tra vẫn giữ hơn 420 tỷ đồng tiền mặt

Khoản tiền này hiện đang được phản ánh trên báo cáo khoản phải thu khác, với số dư hơn 420 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến tình trạng JVC ghi nhận con số lỗ 623,484 tỷ đồng nửa đầu năm tài chính 2015 - 2016 chủ yếu đến từ việc trích lập các khoản phải thu, khoản ứng trước cho một bên có liên quan.

Trong đó, tổng giá trị các khoản tạm ứng, cho vay và thanh toán hộ các bên liên quan lên tới 416,13 tỷ đồng, bằng gần 37% vốn điều lệ của JVC sau khi đã thực hiện tăng vốn lần gần nhất, cho thấy chất lượng quản trị và minh bạch tài chính yếu kém của Công ty.

Thuyết minh báo cáo tài chính cũng cho thấy, phần lớn tài sản của JVC tồn tại ở dạng số dư khoản phải thu (trong đó gần như toàn bộ tồn tại ở dạng tạm ứng, cho vay, thanh toán hộ) và chỉ có 110 tỷ đồng là tiền đầu tư vào các công ty có liên quan, bao gồm: Công ty TNHH Thương mại Hướng Đông (hơn 105 tỷ đồng), CTCP Thiết bị y tế Triên Tôn Tiên (hơn 426 tỷ đồng), Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thuốc, thiết bị y tế RC (hơn 21 tỷ đồng).

Theo JVC, đây là các DN do một số thành viên của Ban giám đốc Công ty và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân này trực tiếp nắm phần biểu quyết quan trọng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán