HV Báo chí, Tài chính công bố điểm chuẩn

ngày 08/08/2014

HV Tài chính lấy từ 20,5 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2013. Còn HV Báo chí có mức điểm chuẩn cao nhất là khoa Truyền hình với 23 điểm.

Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy, trong đó điểm chuẩn trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2), như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

Kế toán

D340301

A, A1

20,5

2

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1

20,5

3

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A, A1

20,5

D1

20,5

4

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

21

D1

21

5

Kinh tế

D310101

A, A1

21

D1

21

6

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

24,5

HV Báo chí và Tuyên truyền cũng thông báo điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

TT

Tên ngành/ Chuyên ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Khối C

Khối D1

 
 

1

Triết học Mác – Lênin

D220301

524

18,0

17,5

 

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

17,5

17,5

 

3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

D310101

526

17,5

17,5

 

4

Quản lý kinh tế

D310101

527

22,0

19,5

 

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

--

18,0

--

 

6

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

--

18,5

18,5

 

7

Quản lý văn hóa – tư tưởng

D310201

530

17,5

17,5

 

8

Chính trị học phát triển

D310201

531

19,5

17,5

 

9

Quản lý xã hội

D310201

532

17,5

17,5

 

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

17,5

17,5

 

11

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

534

17,5

17,5

 

12

Văn hóa phát triển

D310201

535

17,5

17,5

 

13

Chính sách công

D310201

536

17,5

17,5

 

14

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

537

17,5

17,5

 

15

Báo in

D320101

602

21,5

20,0

 

16

Báo ảnh

D320101

603

21,0

20,0

 

17

Báo phát thanh

D320101

604

21,5

21,5

 

18

Báo truyền hình

D320101

605

23,0

21,5

 

19

Quay phim truyền hình

D320101

606

20,0

17,5

 

20

Báo mạng điện tử

D320101

607

22,5

20,0

 

21

Báo chí đa phương tiện

D320101

608

22,5

21,5

 

22

Xuất bản

D320401

--

20,0

18,5

 

23

Xã hội học

D310301

--

19,5

19,5

 

24

Thông tin đối ngoại

D310206

610

20,0

20,0

 

25

Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

D310206

611

21,0

21,0

 

26

Công tác xã hội

D760101

--

18,0

18,0

 

27

Quan hệ công chúng

D360708

--

23,0

22,0

 

28

Quảng cáo

D320110

--

23,0

21,5

 

29

Ngôn ngữ Anh

D220201

--

--

27,5

 

Trường lấy thêm nguyện vọng bổ sung ở một số chuyên ngành lý luận như:

TT

Ngành/ chuyên ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Khối C

Khối D1

Chỉ tiêu 

Mức điểm 

Chỉ tiêu

Mức điểm

1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

5

18,5

5

18,5

2

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

534

5

18,5

5

18,5

3

Văn hóa phát triển

D310201

535

10

18,5

10

18,5

4

Chính sách công

D310201

536

5

18,5

5

18,5

5

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

537

5

18,5

5

18,5

Hoàng Thuỳ

{fcomment}