KBC ước lãi ròng cả năm khoảng 320 tỷ đồng

ngày 30/12/2014

Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã  KBC – HOSE) vừa công bố ước kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

KBC ước lãi ròng cả năm khoảng 320 tỷ đồng

Theo KBC, trong năm 2014, doanh thu tạm tính đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ ước tính gấp đôi kế hoạch đề ra và tăng hơn gấp 4 lần so năm 2013.

Được biết, tại báo cáo tài chính năm 2013, KBC đạt doanh thu thuần 1.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 72,5 tỷ đồng.

Năm 2014, KBC đặt mục tiêu doanh thu 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng. Như vậy, theo báo cáo ước kết quả kinh doanh vừa mới công bố, nhiều khả năng KBC đạt mức 320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2014.

Còn trên thực tế, kết thúc 9 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ KBC đã đạt vượt kế hoạch đề ra là 165 tỷ đồng.

KBC cũng cho biết, trong năm 2014, nhờ hoạt động thu hút đầu tư FDI tăng trưởng mạnh mẽ, Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng trở thành điểm sáng nhờ ký kết thành công hợp đồng thứ 2 với LG có quy mô 40ha.

KBC đã thực hiện thành công việc tái cấu trúc, hoạt động kinh doanh ổn định nên các ngân hàng đã ký kết tài trợ hàng ngàn tỷ đồng và sẵn sàng tài trợ nguồn vốn mới cho công ty để thực hiện các dự án trong thời gian tới. Cổ phiếu KBC đã có hơn 50% do cổ đông chiến lược nước ngoài và cổ đông lớn nắm giữ.

KBC kỳ vọng năm 2015 sẽ tăng trưởng mạnh bởi nhu cầu thuê đất của các vệ tinh của LG và Hiệp hội điện tử Hàn Quốc đã đủ lấp đầy giai đoạn 2 của Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Theo Tin nhanh chứng khoán