Nafoods đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng hơn 400%

ngày 03/04/2015

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc CTCP Thực phẩm Nghệ An (Nafoods) cho biết, năm 2015, Nafoods đặt mục tiêu doanh thu 615 tỷ đồng, lợi nhuận 83,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,1 lần và 4,17 lần so với thực hiện năm 2014.

Nafoods đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng hơn 400%

Hiện Công ty đã ký kết các đơn hàng cả năm nay. Nafoods kỳ vọng sẽ đạt doanh thu 1.810 tỷ đồng, lợi nhuận 231,2 tỷ đồng trong năm 2016 và 3.630 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận 429,85 tỷ đồng trong năm 2017.

Từ năm 2015, Nafoods sẽ xuất khẩu chanh leo tươi đông lạnh với giá trị gia tăng cao hơn cho các khách hàng lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Giai đoạn 2015 - 2017, Công ty sẽ đầu tư nhà máy ép cô đặc, đóng gói, đông lạnh hoa quả tươi tại Long An với vốn đầu tư 350 tỷ đồng; mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu với vốn đầu tư 60 tỷ đồng… Công ty cũng có dự định đầu tư nuôi bò Úc thương phẩm với quy mô từ 6.000 -12.000 con bò trong năm 2016-2017.

Ông Hùng cho biết, dự kiến trong quý III, Nafoods sẽ tiến hành các công tác chuẩn bị để trở thành công ty đại chúng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán