Khoản cho vay dự án Xekaman 157,06 triệu USD của LienVietPostBank được Chính phủ bảo lãnh

ngày 14/08/2014

 Sau khi Hợp đồng tín dụng tài trợ cho Dự án Xekaman 1 tại Lào được ký kết giữa LienVietPostBank và CTCP Điện Việt Lào (công ty thành viên thuộc Tổng công ty sông Đà), ngày 5/8/2014, Chính phủ đã phát hành thư bảo lãnh cho khoản vay trị giá hơn 157 triệu USD cho CTCP Điện Việt Lào để thực hiện dự án này. 

Khoản cho vay dự án Xekaman 157,06 triệu USD của LienVietPostBank được Chính phủ bảo lãnh

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo lãnh tổng giá trị nợ gốc (bao gồm cả lãi nhập gốc trong thời gian 24 tháng kể từ lần rút vốn đầu tiên) là 157,06 triệu USD và lãi phát sinh trên nợ gốc.

Khi đến hạn trả nợ, trường hợp CTCP Điện Việt Lào không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của khoản vay được bảo lãnh, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để thanh toán cho LienVietPostBank theo đúng quy định của pháp luật. Khoản bảo lãnh này giúp CTCP Điện Việt Lào tiếp cận được nguồn tín dụng từ LienVietPostBank và đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với Chính phủ Lào.

Thư bảo lãnh có hiệu lực từ ngày rút vốn đầu tiên của khoản vay cho đến khi CTCP Điện Việt Lào hoặc Bộ Tài chính hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán được bảo lãnh theo các điều kiện được ghi trong hợp đồng.

Hồng Dung

{fcomment}