SJD đặt mục tiêu lãi 174 tỷ đồng

ngày 13/02/2015

HĐQT CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm hơn 456 triệu kWh, doanh thu 411 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 174 tỷ đồng.

SJD đặt mục tiêu lãi 174 tỷ đồng

Những chỉ tiêu này sẽ được Công ty xin ý kiến cổ đông ở cuộc họp ĐHCĐ tới.

Theo SJD, dự kiến trong năm 2015, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu của nhà máy thủy điện Cần Đơn, Ry Ninh và Nà Lơi sẽ duy trì ở mức cao, từ 30 - 48%. Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2015 ở mức 20%.

SJD vừa hoàn tất đợt phát hành 5 triệu cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu NLC của CTCP Thủy điện Nà Lơi theo tỷ lệ 1:1, nâng tổng vốn điều lệ lên gần 460 tỷ đồng. Cổ đông lớn Halley Sicav - Halley Asian Prosperity cũng vừa thực hiện mua 40,9 triệu cổ phiếu của SJD, nâng tỷ lệ sở hữu từ 6,94% lên 7,04%.

 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán