Năm 2014, BID hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh

ngày 12/01/2015

Thông tin từ Ngân hàng TMCP Đầu tư Việt Nam (BIDV – mã BID) cho biết, năm 2014 Ngân hàng đã hoàn thành vượt trội các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt và đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn 9%.

Năm 2014, BID hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh

Cụ thể, Tổng tài sản BIDV tăng trưởng tốt, đạt trên 655 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18%; Dư nợ tín dụng đạt trên 461 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,9%; Tỷ lệ nợ xấu đạt 1,8%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 6.065 tỷ, tăng trưởng 20%, ROE đạt 14,4%, ROA đạt 0,8%, EPS đạt 1.700 đồng/cổ phiếu. Hệ số an toàn vốn đạt trên 9%.

Năm 2014 là năm 19 liên tiếp BIDV thực hiện kiểm toán quốc tế, là năm thứ 9 được tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s và năm thứ 5 được Standard and Poor’s định hạng.

Sang năm 2015, BIDV tiếp tục đặt ra mục tiêu tích cực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra tại Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 được NHNN phê duyệt: nguồn vốn huy động tăng 16,5%, tín dụng tăng 16%, nợ xấu dưới 2,5%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng không thấp hơn 20%; đồng thời quán triệt, thực thi ngay Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ thông qua việc triển khai Chương trình hành động ngay từ đầu năm.

Với những thông tin tích cực, ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay, BID đã tăng kịch trần với thanh khoản cao. Cụ thể, sau hơn 1 giờ giao dịch, BID tăng 1.000 đồng lên 15.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 2,55 triệu đơn vị và dư mua trần hơn 600.000 đơn vị.

Theo Tin nhanh chứng khoán