Năm 2014, ORS vượt hơn 88% kế hoạch lợi nhuận

ngày 21/01/2015

CTCP Chứng khoán Phương Đông (ORS – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2014.

Năm 2014, ORS vượt hơn 88% kế hoạch lợi nhuận

Cụ thể, quý IV/2014, doanh thu ORS đạt 2,77 tỷ đồng, tăng hơn 46,56% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 601,78 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 115,4 tỷ đồng.

Trong đó, hầu hết các mảng doanh thu đều gia tăng so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động môi giới đạt 809,55 triệu đồng, tăng 80,4% cùng kỳ và tự doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 722,57 triệu đồng, tăng hơn 97,5% cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2014, ORS đạt 11,94 tỷ đồng doanh thu, tăng 29,08% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 645,47 triệu đồng, trong khi năm trước lỗ hơn 117 tỷ đồng cùng kỳ và hoàn thành vượt 88,18% kế hoạch đề ra (343 triệu đồng).

ORS cho biết, nguyên nhân khiến kết quả quý IV/2014 tăng mạnh so với quý IV/2013 là do trong quý IV/2014, Công ty đã tăng mạnh doanh thu môi giới, doanh thu góp vốn chứng khoán tăng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, cùng doanh thu khác tăng do lãi tiền gửi tăng. Ngoài ra, chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý IV/2014 lại giảm so với cùng kỳ do Công ty đã thực hiện cắt giảm chi phí hợp lý và hiệu quả.

Theo bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2014, tổng tài sản ORS đạt 491,28 tỷ đồng, giảm 10,24% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 446,74 tỷ đồng, tăng 4,38% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn chỉ 8,46 tỷ đồng, giảm 86,95% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm này là âm 209,76 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch sáng ngày 20/1, ORS tăng 100 đồng lên 3.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 172.000 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán