Năm 2022, Hà Nội tuyển 870 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an

ngày 18/11/2021

Công an TP Hà Nội được giao tuyển 870 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân vào năm 2022. Để đăng ký và tìm hiểu thông tin, công dân có thể tới Công an quận, huyện, thị xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Ngày 17/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, năm 2022 Công an thành phố được giao tuyển chọn 870 công dân; thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng; thời gian nhập ngũ từ tháng 2 năm 2022.

Đối tượng tuyển chọn là công dân nam có đăng ký thường trú tại Hà Nội, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015; độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự thì độ tuổi tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

Ảnh minh họa.

Về tiêu chuẩn, công dân cần bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; có bằng tốt nghiệp chương trình Trung học phổ thông của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), hoặc tốt nghiệp chương trình Trung học phổ thông của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ trung học phổ thông của Việt Nam).

Công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân cần có thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe Loại 1, Loại 2 theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Công an TP Hà Nội không tuyển đối với những trường hợp đã kết hôn và những trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghiện ma túy, nhiễm HIV-AIDS hay trên cơ thể có các vết trổ (xăm) trên…

Theo Công an TP Hà Nội, công dân muốn tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký có thể tới Công an quận, huyện, thị xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Thời gian sơ tuyển trước ngày 30/11/2021; tổ chức khám sức khỏe từ ngày 05/12/2021 đến hết ngày 27/12/2021.

Nguồn: https://congly.vn/nam-2022-ha-noi-tuyen-870-cong-dan-thuc-hien-nghia-vu-cong-an-199348.html