Nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2015

ngày 22/12/2014

 HĐQT của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 260 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2015

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG) cho biết, Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh năm 2015 để trình ĐHCĐ sắp tới như doanh thu và LNST năm 2015 lần lượt đạt 23.590 tỷ đồng và 886 tỷ đồng, tăng mạnh so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014 (435 tỷ đồng).

CTCP Dệt may Thành Công (TCM) vừa lên kế hoạch kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu như 2.781 tỷ đồng doanh thu (tăng 9% so với năm 2014) và 170 tỷ đồng lợi nhuận ròng (tăng 4% so với năm 2014).

ĐHCĐ bất thường mới đây của CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ), cũng thông qua kế hoạch năm 2015 với doanh thu 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng, tăng lần lượt 28,68% và 157,14% so với năm 2014.

Trước đó, CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu doanh thu và LNTT lần lượt đạt 175 tỷ đồng và 27,5 tỷ đồng. So với năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 của SZL tăng trưởng nhẹ.

Theo Tin nhanh chứng khoán