NHNN cảnh báo sử dụng thẻ giả trong giao dịch thanh toán thẻ quốc tế

ngày 29/12/2014

 Thời gian gần đây xảy ra vụ việc người Việt Nam đứng tên thành lập công ty, ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với một số ngân hàng, sau đó sử dụng thẻ giả thanh toán qua các máy chấp nhận thanh toán thẻ để rút tiền, tư lợi cá nhân (chủ yếu là giao dịch thanh toán thẻ quốc tế).

NHNN cảnh báo sử dụng thẻ giả trong giao dịch thanh toán thẻ quốc tế

Để phòng chống việc thanh toán thẻ quốc tế giả mạo, ngày 25/12/2014, NHNN đã có văn bản số 9626/NHNN-TT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau.

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ, NHNN yêu cầu: (i) Kiểm tra, rà soát các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ; tăng cường kiểm tra và giám sát các quy trình thanh toán thẻ (đặc biệt là thẻ quốc tế) phát sinh tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ…;

(ii) Rà soát các điều kiện, thủ tục phát triển đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ; tiến hành phân loại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ để khoanh vùng rủi ro, tăng cường các biện pháp giám sát và chú trọng đào tạo cho nhân viên trong việc nhận biết, đánh giá độ tin cậy của các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trước khi ký kết hợp đồng;

(iii) Khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống thẻ Chip để ngăn ngừa tình trạng gian lận, giả mạo thẻ đang gia tăng hiện nay nhằm giảm thiểu những rủi ro, tổn thất cho các bên khi tham gia giao dich thẻ… 

Theo Tin nhanh chứng khoán