Quỹ I/2015, LGC không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

Tại đại hội cổ đông công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII (LGC) diễn ra chiều ngày 23/4 tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc LGC cho biết, kế hoạch doanh thu năm 2015 của LGC dự kiến ở mức 658 tỷ đồng, giảm 14%. Lợi nhuận sau thuế 209 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2014. Kế hoạch chi trả cổ tức là 16%, cao hơn 2% so với năm 2014.

Quỹ I/2015, LGC không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

Kết thúc quý 1, báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ LGC lãi ròng 33 tỷ đồng, không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân, theo ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT CII và LGC, quý 1 LGC chưa hoàn tất nhận chuyển nhượng một số dự án từ CII, do đó chưa hạch toán vào doanh thu và lợi nhuận.

Trong quý 2, LGC dự kiến phát hành 1,2 triệu trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với mục đích hoán đổi các khoản nợ với CII. Lãi trái phiếu cố định 11%/năm, kỳ hạn 7 năm. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, số tiền 1.200 tỷ đồng từ phát hành sẽ được hoán đổi vào khoản nợ 1.530 tỷ đồng của LGC với CII. Số nợ còn lại là 330 tỷ đồng sẽ được thanh toán theo điều khoản thanh toán quy định tại hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần/biên bản thỏa thuận cấn trừ/thanh toán công nợ giữa CII và CII B&R.

Trái chủ được toàn quyền lựa chọn thời hạn chuyển đổi, song không sớm hơn 10 ngày sau khi phát hành trái phiếu và không muộn hơn 10 ngày trước ngày đáo hạn trái phiếu, trừ trường hợp đã bị mua lại/chuyển đổi/bán hoặc hủy bỏ, và không kèm các quy định về hạn chuyển nhượng.

Ông Lê Vũ Hoàng cho biết, sở dĩ LGC chọn mức giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu, vì nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá, phần thặng dư sẽ bị đánh thuế. Trong khi đó mức giá bằng mệnh giá sẽ tránh được thuế cho cả LGC lẫn công ty mẹ CII.

Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được lấy từ hoàn trả vốn góp, cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư dự án mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua tỉnh Ninh Thuận, dự án cầu Rạch Miễu, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, TP.HCM, dự án BT cầu Sài Gòn 2…

Năm 2015, LGC tiếp tục xây dựng mở rộng trạm thu phí giai đoạn 2 thành 8 làn xe tại dự án tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm. LGC cũng sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án đầu tư xây dựng mở rộng Xa lộ Hà Nội tại TP.HCM và quyết toán các gói thầu thuộc phần đường chính: chiến sáng, vỉa hè, lát gạch vỉa hè… của tuyến đường song hành Hà Nội từ Metro An Phú đến cầu Rạch Chiếc…

Nguồn Tin nhanh chứng khoán