PAN dự kiến huy động hơn 725 tỷ đồng trong quý IV

ngày 19/09/2014

 HĐQT CTCP Xuyên Thái Bình (PAN) đã thông qua tổng số vốn cần huy động là 752,5 tỷ đồng bằng cách phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

PAN dự kiến huy động hơn 725 tỷ đồng trong quý IV

Mục đích để nâng cao năng lực tài chính Công ty, thực hiện chiến lược đầu tư, mua lại, hợp nhất các công ty trong ngành chế biến thực phẩm tiêu dùng.

Cụ thể, PAN sẽ phát hành riêng lẻ không quá 25 triệu cổ phần cho tối đa 100 nhà đầu tư chiến lược với giá không thấp hơn 30.000 đồng/CP. Thời gian chào bán dự kiến là trong quý IV/2014. Cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phá hành.

Ngoài ra, PAN cũng sẽ phát hành quyền mua từ đầu năm 2015 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, bao gồm cả cổ đông tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ trên; phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP như kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2014.

PV

{fcomment}